כל הפוסטים בפנסיון כלבים וחתולים בצפון

על כלבים וחתולים

על כלבים וחתולים אני אדם של כלבים. לא של חתולים, לא של כלבים וחתולים, רק של כלבים. יש אנשים כאלה,